Блог

blog image
Устойчиво кафе
Sep 10, 2022

Устойчиво кафе

Нека да започнем от края - кафето ще изчезне. Разбира се, ще се справим в свят без него, но защо като може да е по-добре. Устойчивостта ни сервира последната чаша еспресо и ни кара да се потопим, за да погледнем кафето отвъд представата за ежедневен продукт. А без фокус над проблемите в сектора, то ще избледнява всеки ден. Затова, нека започнем от началото. А именно - първите ръце, които показват загриженост във всяка една чаша. Не знаем техните лица, но можем да ви разкажем за техните проблеми.

Предлагам да започнем отначало.

Какво си представяме, когато чуем „кафе тенденции“ днес? Може би удобство, персонализиране, произход и вид на изпичане. Всичко това заключва някоя от нашите потребности. Потребителите все повече оценяват информацията свързана със сертифициране на кафето и етика при произвеждане.

Глобално погледнато печалбата от кафе пристига от индустриализирани държави. Но в това уравнение са ощетени околната среда и локациите, в които се произвежда кафе. Доставките са основният механизъм, който задвижва веригата на кафе културата. Най-високата печалба се генерира от печене на кафе и търговците на дребно. А всичко това е в остър контраст с фермерите, въпреки фундаменталната им роля. Казано с други думи – можем да се насладим на нашата чаша кафе, докато я имаме. Или да оставим насладата за по-късно и да се погрижим за глобалните проблеми свързани с фермите и фермерите, които всъщност изпитват най-много трудност.

Проблеми завират в кафе сектора.

Те са разнообразни, но сложни и най-вече повтарящи се – околна среда, социални и икономически напуквания. Всичко това застрашава бъдещето на кафе културата. Нестабилност в цените, климатични проблеми, вредители и болести заплашват спад в глобалното запасяване с висококачествено кафе, докато консумацията, следователно и търсенето се очакват да се увеличат. .

От Coffee Barometer* ясно показват зеещите дупки в нашето колективно мислене, които спешно трябва да бъдат запълнени. Например, кафе продукцията е нараснала с 20% (което значи +26 милиона пакета) от 2010, но ние не знаем колко залесена земя е превърната във ферми, използвани за продукцията на кафе. Още повече се предполага, че 20-25 милиона дребни ферми произвеждат 70% от кафето по света. Изчисление, което несъмнено стои през последните 15 години. Реколтата от кафето следователно зависи от милиони фермери – изключително важна, но невидима група. Те остават безгласни в дискусията за кафето като устойчив продукт.

*Coffee Barometer е доклад съставен от Coffee Collective, който включва неправителствените организации: Conservation International, Hivos, Oxfam Belgium и Solidaridad.

За да се справят с подобни проблеми, движещите сектора подкрепят устойчивото кафе като слагат на преден план добиването и доставянето на сертифицирани и проверени кафе зърна. Като свържем всичко това, основата на ценностната верига се изгражда от: високи стандарти, задълбочени обучения и проверка при сертифициране. Кафе сектора е по-напреднал от всяка друга стока, и въпреки това, сертифициращата и проверяваща система изглежда не може да достигне по-малките производители на пазара, а стимулира навлизането от по-консумиращите държави. Но повишеното търсене би могло да създаде позитивна промяна. Растежът на сектора води до по-директни инициативи за снабдяване. При правилно изпълнение може да се създаде промотиране и проследяване на качеството на кафето и да се осигури ясен отговор на предизвикателствата свързани с него.

Освен това има нарастваща подкрепа от неконкурентен сектор - смесване на публични и лични инвестиции в огромен мащаб, адресирани до фундаментални предизвикателства свързани с устойчивостта на кафето. Подобни инициативи носещи общосекторна промяна като Global Coffee Platform (GCP) и Sustainable Coffee Challenge (SCC), споделят много цели свързани с устойчивостта в сектора. Неясно предизвикателство е управлението на колективни инвестиции в ценностната верига към развитие на изпълнение на решенията за проблемите свързани с устойчивост.

От Coffee Barometer разглеждат скорошните покачвания в продажбите и проследяват основните тенденции. Изследват силата на отношенията и връзките вградени в глобалната ценностна верига на кафето. Също така на близък план е нивото на стрес в сектора породено от устойчивостта. С оглед на тези предизвикателства ще се изследват стратегиите, които ще доведат до промяна, както и индивидуалните, така и колективни опити да се създаде истински устойчив кафе сектор.

E: info@barkacafe.bg

София, бул.Ал.Дондуков 58